Zamów:

 

B-smart… ale co to znaczy?

Celem gry jest wyjaśnienie pojęcia B-smart poprzez ułożenie przy pomocy symboli najdłuższej historii biznesowej, rozpoczynając opowiadanie od karty początkowej zawierającej B-smart.

Zasady gry:

 

Tworzymy dwa 2- osobowe zespoły A i B, siedzące na przemian wokół stołu. Zespół A przyjmuje rolę kreacyjną, zespół B destrukcyjną.
Kładziemy kartę B-smart na środku stołu. Pozostałe karty tasujemy i rozdajemy każdemu uczestnikowi po 3 karty (wersja prosta) lub 4, 5, 6 kart (wersja trudna).
Grę zaczyna dowolny gracz zespołu B. Jego zadaniem, jest takie dodanie 1 karty do karty początkowej B-smart by utrudniać zespołowi A w tworzeniu logicznie spójnego opowiadania.

Następnie ...

 

 

B-smart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4theBEST