Model procesu decyzyjnego dla gry

BI Sm@rt

Zamów:

 

Gra dotyczy procesu podejmowania decyzji biznesowych w zakresie logistyki zaopatrzenia.

Scenariusz biznesowy:

Firma Z prowadzi działalność wytwórczą. Jej roczne, stałe zapotrzebowanie na opakowania wynosi 1000 szt.

Na podstawie analizy porównawczej przedstawionych ofert (cena, długość kontraktu, ryzyko finansowe) wybierz najlepszą. Decyzje należy podejmować cyklicznie – 10 lat / 10 decyzji.

Podstawowym czynnikiem oceny jakości zarządzania w/w procesem zakupowym jest najniższy łączny koszt zakupu (Kz) opakowań w okresie 10-ciu lat, tj. Kz → MIN.

Jakość Twoich decyzji ma wpływ na jakość zarządzania całym procesem produkcyjnym.

Gra zawiera elementy BI (Business Intelligence) co umożliwia rzetelną ocenę podejmowanych przez uczestników decyzji.

Powodzenia!

 

 

BI SM@RT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4theBEST