O firmie

 

The BEST jest firmą rodzinną działającą w Polsce. Chcemy jednak być
globalną platformą dla wszystkich, którzy mają pomysły na nowe, innowacyjne i inteligentne
gry i metody kształcenia współczesnych i przyszłych menedżerów. Chcemy nadać naszym grom inne wymiary i perspektywy, wskazać na różne zastosowania, stworzyć nowe mechaniki, opracować nowe wzorce graficzne.
Naszym podstawowym zakresem działalności jest poszukiwanie inteligentnych (smart)
zastosowań dla 3 obszarów: 1) gry 2) edukacja menedżerska oraz 3) smart biznes projects.

Best GAMES

W produkcji gier nawiązujemy do tradycji tzw. "gier inteligentnych" (Serious Games). Ich cechą jest to, że oferują nie tylko rozrywkę ale też uczą. Rozwijają m.in. myślenie kreatywne, strategiczne, zintegrowane. Pomagają kształtować postawy prospołeczne (team work) w wymiarze zarówno rywalizacyjnym jak i i kooperacyjnym.
Stawiamy sobie bardzo wysoka poprzeczkę. Chcemy wydawać gry ciekawe tematycznie, na
najwyższym poziomie merytorycznym i wydawniczym przy zachowaniu rozsądnych cen.
Oferta jest skierowana zarówno dla odbiorcy indywidualnego jak i szkół, uczelni, biznesu.

Business EDUCATION

 Oferta szkoleniowa dla biznesu zawiera warsztaty, spotkania
integracyjne z wykorzystaniem dedykowanych symulacji biznesowych w postaci gry
menedżerskiej (komputerowe, planszowe).
 

Sm@rt BUSINESS

Zestaw symulacji menedżerskich opracowanych przy pomocy technologii
informatycznych do wykorzystania w edukacji biznesowej zarówno w ramach uczelni
wyższych jak i w świecie biznesu.

Zapraszamy do współpracy
Elżbieta Krzemińska-Krupa & Family